Wednesday, February 28, 2018

De opmars van SF en 'cli-fi': wat als science fiction akelig dichtbij komt? -- by Catherine Ongenae and Oscar van Gelderen


De opmars van SF en 'cli-fi': 

wat als science fiction 

akelig dichtbij komt?

'Dystopische' fictie doet mensen 
steeds meer nadenken 
over de gevolgen van vooruitgang
 Catherine Ongenae
see also The Cli-Fi Report at

The advance of SF and cli-fi':
what if science fiction
fiendishly close?
'Dystopische' fiction,and more....

more people to think

about the consequences of Progress

27-02-18, 17.0 6u - Catherine Ongenae
see also The Cli-Fi Report at
Cli-fi.net

https://www.demorgen.be/
boeken/de-opmars-van-sf-en-cli-fi-
wat-als-sciencefiction-akelig-dichtbij-
komt-bfd5b42b/IASJo/

in the film world are science fiction and fantasy the most popular genres, but who among those stamp, a book publishes
literary suicide. 
Time for a re-branding?
Mr. Oscar van Gelderen, 
publisher at Lebowski, 
believes that it is.
'The reader is ripe for visionary literature.'
"I was not a fan of the SF-genre", says Oscar van
Gelderen. "Aliens, space ships,
the struggle between good and evil: it seemed to
me to be INFANTILE and clichéd. The covers of the
books are also so extremely ugly.
But a few years ago I visited in New York
Andrew Wylie, the literary agent of Dave Eggers,
Salman Rushdie and Orhan Pamuk. 'You should do Philip K. Dick kind
of 
publishing," he said.
 'I don't think so," I replied. 'I think those are terrible books.'

https://www.demorgen.be/boeken/de-opmars-van-sf-en-cli-fi-wat-als-sciencefiction-akelig-dichtbij-komt-bfd5b42b/IASJo/


In de filmwereld zijn sciencefiction en fantasy de populairste genres, maar wie onder die stempel een boek publiceert, 
pleegt literaire zelfmoord. Tijd voor een re-branding? 
Oscar van Gelderen, uitgever bij Lebowski, meent van wel. 
‘De lezer is rijp voor visionaire literatuur.’
“Ik was zelf ook geen fan van het sf-genre”, bekent Oscar van 
Gelderen. “Marsmannetjes, ruimteschepen, 
de strijd tussen goed en kwaad: het leek 
me infantiel en clichématig. De covers van die 
boeken zijn ook zo extreem lelijk. 
Maar een paar jaar geleden bezocht ik in New York 
Andrew Wylie, de literair agent van Dave Eggers,
 Salman Rushdie en Orhan Pamuk. ‘Jij gaat Philip K. Dick 
uitgeven’, zei hij. ‘Ik dacht het niet’, antwoordde ik. ‘Ik vind dat verschrikkelijke boeken.’

No comments: