Friday, March 2, 2018

''2.3.74'' -- A Literary Magazine for Grounded SF and Cli-Fi from authors in The Netherlands and Flanders

Lebowski Publishers lanceert Engelstalig online magazine 2.3.74, met 'Grounded SF-verhalen' van Nederlandse en Vlaamse auteurs

Lebowski Publishers lanceert Engelstalig online magazine 2.3.74, met 'Grounded SF-verhalen' van Nederlandse en Vlaamse auteurs

GEPLAATST OP 02-03-2018 IN NIEUWS

BY THE WAY: WHY is the MAGAZINE called 2.3.74?

ASK THIS BLOGGER DAN BLOOM IN TAIWAN AND I WILL TELL YOU. ACTUALLY THERE ARE TWO COMPETING THEORIES. One theory is that is marks the death date of the day Philip K. Dick died at the age of 53. But did he die on March 3, 1974? No, he died in 1982. So guess again. The other theory is that the name of the magazine marks the two months of February and March in 1974 when PKD had a powerful mystical experience that led him to realize that he was not insane but in fact was brought back to sanity by the experience WHICH WAS SET UP AFTER TAKING STRONG PAIN-KILLER DRUGS AFTER HE HAD TWO  WISDOM TEETH EXTRACTEDE BY A DENTIST and the dentist gave him not only some strong injections to deal with the pain but also prescribed pharmacy pills of Darvon to lessen the pain. These drugs put Mr Dick into the frame of mind of having the most powerful mystical experiences for 60 days of his life. So the magazine harks back to the two months of 02/1974 and 03/1974 and is therefore dubbed ''2.3.74''. - But perhaps the correct numerals should be written as "02-03.74'' or ''2-3.74'' (Let the editor decide).

Vandaag, 2 maart 2018, is het precies zesendertig jaar geleden dat Philip K. Dick
overleed. Vandaag is het tevens de dag dat het Engelstalige tijdschrift 2.3.74
verschijnt: de titel is een hommage aan PKD, die in februari/maart 1974 definitief het licht zag.
Het online tijdschrift is gratis, zoals al het goede in de wereld, en zal tweejaarlijks
de stratosfeer ingestuurd worden.

Het is tevens een eerste proeve van onze samenwerking met het Amerikaanse agentschap
William Morris Agency: zij zullen het tijdschrift wereldwijd uitsturen naar uitgevers en redacteuren,
en naar scenaristen, producenten en regisseurs in Hollywood. Daar is de appetit voor ‘Grounded SF’ groot: verhalen van Philip K. Dick worden aan de lopende band verfilmd (recent Blade Runner, door
Denis Villeneuve en De man in het hoge kasteel, als serie op Amazon Prime), maar ook
J.G. Ballard staat volop in de belangstelling: Hello America wordt door
Ridley Scott tot serie bewerkt voor Netflix, en High-Risewas succesvol als film.
Van Ray Bradbury wordt momenteel Fahrenheit 451 bewerkt tot serie voor HBO.
Deze week verscheen van de hand van Cathérine Ongenae
een groot stuk in de Vlaamse krant De Morgen over visionaire literatuur,
en daarin kwam onder meer de vraag aan bod: waar blijven de Nederlanders en Vlamingen?
Het antwoord is: hier, in dit tijdschrift, dat tevens als podcast verschijnt.
Drie van de verhalen (van Hanna Bervoets, Jerry Goossens en Joost Vandecasteele)
zijn in het Nederlands ingelezen door de auteurs
en zijn vandaag te beluisteren.
Ook de andere vier verhalen zijn al ingesproken
en worden komende week online gezet.
Waar kunt u dit alles vinden? Om te beginnen hier: www.magazine2374.com.
De podcasts vindt u op SoundCloud. 
Van het online tijdschrift hebben we ook, in een oplage van 200,
een chapbook gedrukt. Deze zijn deels voor de auteurs bestemd, maar als u
heel erg aandringt, bezorgen wij u een exemplaar.
Wij wensen u een behouden reis!
-- Oscar van Gelderen, publisher

ENGLISH TRANSLATION 
BY GOOGLE MACHINE:
Today, March 2, 2018, marks the anniversary of the death 36 years ago of Philip K. Dick. 
Today, it is also the day that the English-language magazine 2.3.74 appears: 
the title is a homage to P.K.D. who in February/March 1974 
finally saw the light of day and who, in his own words, "finally realized I was not
insane but sane."

The online magazine is free, like all the good things in the world, 
and will appear once every two years. 
It is also a first test of our cooperation with the American literary agency of the 
William Morris Agency: they will be sending the magazine
out worldwide to magazine publishers and editors, 
and to script writers, producers and directors in Hollywood. 
There is the APPETIT for 'Grounded SF': stories of Philip K. Dick 
be filmed on the conveyor belt (recent Blade Runner, by Denis Villeneuve 
and the man in the High Castle, as series on Amazon Prime),
 but also J.G. Ballard is a great deal of interest: Hello America is by Ridley Scott
 up to serial modified for Netflix, and HIGHRISE was successful as a film. 
Fahrenheit 451 Ray Bradbury is currently being modified to Series for education.

This week, appeared on the basis of journalist Cathérine Ongenae's long news article
 in the Flemish newspaper DeMorgen.be about visionary literature, 
and in it came the question: where are the Dutch and Flemish?

The answer is: here, in this magazine, which also appears as a podcast. 
Three of the stories (of Hanna Bervoets, Jerry Goossens and Joost Vandecasteele) 
are in Dutch programd by the authors and are today. 
The other four stories are already recorded and will be online next week.

Where can you find all this? 
To begin here: www.magazine2374.com. 
The podcasts you will find on SoundCloud.

Of the online magazine, we also, in an edition of 200, a chap book. 
These are partly intended for authors, 
but if you really insist, we'll send you a copy.

We wish you a safe journey! And may the wind always be at your back, 
to quote
a good Irish proverb!

-- Oscar van Gelderen

Friends of the literature!


At Lebowski we love ominous literature,

therefore we have published this week both the biography

of Gordon as a new magazine with science fiction stories.

Today, on 2.3.18, the online magazine 2.3.74,

to the visions of Philip K. Dick.

Our love for these stories began years

ago, when Oscar hard-to-get played at literary agent Andrew Wylie:

'(...) a week later, he sent me a box with 80 titles

of Philip K. Dick. I sent everything back,

with the message that I spent fiction and

science fiction.' a year later

Oscar to understanding that he had struck the wrong:

'It is visionary, has a high cult and

underground. How could I

have missed that in my own wisdom?'


In this newsletter, the result of this insight. Amusez-vous bien! Enjoy!

INSTAGRAM:

https://www.lebowskipublishers.nl/post/Lebowski-lanceert-de-toekomst--over-Instagrannies-Gordon-en-Grounded-SF-N2907.html

Lebowski launches the future: 

about Insta Grannies, 

Gordon and Grounded SF


Lebowski lanceert de toekomst: over Instagrannies, Gordon en Grounded SF

GEPLAATST OP 02-03-2018 IN NIEUWS


Vrienden en vriendinnen van de literatuur!

Bij Lebowski zijn we dol op onheilspellende literatuur, 
daarom publiceerden we deze week zowel de biografie 
van Gordon als een nieuw tijdschrift met sciencefictionverhalen. 
Vandaag, op 2.3.18, verschijnt het online tijdschrift 2.3.74, 
naar de visioenen van Philip K. Dick. 
Onze liefde voor deze verhalen begon jaren 
geleden, toen Oscar hard-to-get speelde bij literair agent Andrew Wylie:

'(...) Een week later stuurde hij me een doos met tachtig titels 
van Philip K. Dick. Ik stuurde alles terug, 
met de boodschap dat ik fictie uitgaf en geen 
sciencefiction.' Een jaar later kwam 
Oscar tot inzicht dat hij de plank mis had geslagen: 
'het is visionair, heeft een hoog cult- en 
undergroundgehalte. Hoe kon ik dat in mijn 
eigenwijsheid gemist hebben?'

In deze nieuwsbrief het resultaat van dit inzicht. Amusez-vous bien!No comments: